Proiectul DIGITRANS – Transformarea digitală în regiunea Dunării analizează modul în care metodele de inovare pot promova dezvoltarea de noi modele de afaceri, care sunt suficient de flexibile pentru a se adapta cu ușurință la condițiile de piață în continuă schimbare. În prezent, există o varietate de abordări pentru a dezvolta modele inovatoare, digitale de afaceri, de ex gândirea de proiectare, model de afaceri Canvas sau strategia ”Blue Ocean”. In cadrul DIGITRANS o nouă metodă preia aceste abordări care vor fi dezvoltate și testate pentru a răspunde nevoilor specifice ale companiilor mici și mijlocii, precum și start-up-urilor. În colaborare cu 17 parteneri din 8 țări din regiunea Dunării,vor fi dezvoltate și integrate materiale de învățare  într-o platformă de e-learning. În plus, vor fi oferite training-uri față-în-față IMM-urilor în cadrul regiunilor partenere.

The project DIGITRANS – Digital Transformation in the Danube Region analyses how innovation methods can promote the development of new business models that are flexible enough to easily adapt to the constantly changing market conditions. Currently there exists a variety of approaches to develop innovative, digital business models, e.g. Design Thinking, Business Model Canvas or Blue Ocean Strategy. Within DIGITRANS a new method uptaking these approaches will be developed and tested to address the specific needs of small and medium sized companies as well as start-ups. In cooperation with 17 partners from 8 countries from the Danube region learning materials will be developed and incorporated into an e-learning platform. Furthermore, face-to-face trainings will be offered to SMEs within the partner regions.

Project name

/Nume Proiect

DIGITRANS – Transformarea Digitala in regiunea Dunării

DIGITRANS – Digital Transformation in the Danube Region

Duration January 2017 – June 2019
Partners/Parteneri
 • Romanian Research Group in Corporate Finance, Association (RO)
 • MFG Baden-Württemberg
 • University of Ljubuljana (SI)
 • IRP Institute of entrepreneurship research (SI)
 • Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb (HR)
 • Technology Innovation Centre Medjimurje Ltd (HR)
 • Sofia University St. Kliment Ohridski (BG)
 • Institute of Technology and Development Foundation (BG)
 • University of Debrecen, Faculty of Economics (HU)
 • MAG Praktikum Nonprofit Ltd (HU)
 • Universität Wien (AT)
 • Innovations- und Technologietransfer Salzuburg GmbH (AT)
 • Landratsamt Böblingen (D)
 • Hochschule Reutlingen (D)

Associated partners/ Parteneri Asociati:

 • Sarajevo Economic Region Development Agency (BA)
 • University of Novi Sad, Faculty of Economics in Subotica (RS)
Project aim/ Scopul Proiectului
 • Dezvoltarea unei metode corespunzătoare de inovare a IMM-urilor (metoda DIGITRANS), care să permită IMM-urilor crearea modelelor de afaceri digitale, competitive.
 • Stabilirea spațiilor incubator în regiunile partenere, bazate pe noua metodă dezvoltată DIGITRANS.
 • Dezvoltarea de materiale orientate spre învățarea online și o cutie de instrumente care urmează să fie integrate într-o platformă on-line-learning.
 • Responsabilizarea IMM-urilor cu competențe relevante pentru a gestiona procesul de transformare digitală cu succes prin oferirea de training-uri de învățare mixtă, în legătură cu un mediu flexibil de învățare on-line.

 

 • Development of a SME appropriate innovation method (DIGITRANS method) enabling SMEs to create competitive digital business models
 • Establishing incubator spaces in the partner regions based on the new developed DIGITRANS method
 • Development of targeted online learning material and a method tool box to be integrated into an online-learning platform
 • Empowering SMEs with the relevant skills to handle the digital transformation process successfully by offering blended learning trainings in connection with a flexible online learning environment
 AAUPM role/  Rolul AAUPM
 •  Implicare în analiza situației IMM-urilor referitor la conceptul Digital Readiness, centrat pe domeniul îngrijirii sănătății.
 • Fundamentarea nevoilor de formare și dezvoltarea metodei DigiTrans.
 • Adaptarea sistemului de training și susținerea de sesiuni de formare.
 • Lansarea și dezvoltarea Thinkubator – Spațiul de lucru pentru inovare și atreprenoriat.
 • Documentare de studii de caz și exemple de bună practică.

 

 • Involvement in the analysis of the SMEs on the concept Digital Readiness focused on health care.
 • Substantiation of training needs and development DigiTrans method.
 • Adapting training and support training sessions.
 • Launch and development Thinkubator – Workspace Innovation and entrepreneurship.
 • Documentation of case studies and examples of good practice.
 Contact  contact@absolventupm.ro
Website www.interreg-danube.eu/approved-projects/digitrans
Ce este proiectul Digitrans?