În scopul facilitării legăturilor dintre mediul academic și cel social, economic și cultural, Asociația Absolvenților Universității Petru Maior intenționează să susțină dezvoltarea durabilă folosind noi abordări care pot stimula inovativitatea și competitivitatea organizațiilor din regiune. Prin experiența noastră de 15 ani în managementul de proiect, inclusiv echipa noastră de personal dedicat, colaboratori și voluntari, ne conduce la dobândirea de cunoștințe și expertiză în diferite domenii. Întrucât activitatea de colaborare este unul dintre obiectivele noastre principale, am colaborat cu multe organizații: Camerele de Comerț și Industrie din regiune, universități, instituții de cercetare, ONG-uri, instituții publice și companii – în special IMM-uri.

În ceea ce privește capabilitățile de formare, le-am dezvoltat atât în proiecte internaționale, cum ar fi Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri în regiunea Dunării, care au antrenat mai mult de 200 de participanți în 15 ateliere și în proiecte naționale. Membrii noștri au fost instructori sau invitați în numeroase proiecte derulate de Consorțiul Universităților din Mureș, Centrul LLL, Camerele de Comerț și Industrie, autoritățile locale, companii de formare, unde principalele subiecte au fost: management, IT & C, finanțe, inginerie, știința vieții.

În domeniul antreprenoriatului, suntem partenerul principal al Academiei Internaționale de Vară “Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvania”, un program intensiv de 7 ani. De asemenea, suntem un partener strategic pentru evenimentele tip Start-Up Weekend și unul dintre principalii susținători ai studenților implicați în competiția internațională Junior Achievement Young Enterprise. De asemenea, organizăm evenimente destinate să crească schimburile de experiență între oamenii de știință și companiile, furnizorii de sprijin și de finanțare. Am lansat proiectele “Internship Market” și “Outsourcing Market”, pentru a accelera integrarea studenților și a tinerilor absolvenți în viața profesională.
Suntem foarte des implicați în campanii sociale și evenimente culturale.